Pravidla MESOH 2021 včetně příloh
07.04.2022 06:36
Příloha 8 OZV 2018
25.03.2019 11:38
Příloha 7 OZV 2018
25.03.2019 11:38
Příloha 4, 5, 6 a 9, 10 OZV 2018
25.03.2019 11:37
Příloha 3 OZV 2018
25.03.2019 11:36
Příloha 2 OZV 2018
25.03.2019 11:36
Příloha 1 OZV 2018
25.03.2019 11:25
OZV MESOH 2018
25.03.2019 10:55
Tabulka hodnocení stanoviště za rok 2016
08.02.2017 13:34
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
21.04.2016 10:33
Návod jak označit pytel čárovým kódem
11.02.2016 22:25
Metodika hodnocení vytříděného odpadu
26.01.2016 16:52
Manuál k PZNsO Milotice
12.01.2016 14:17
Nejčastější způsoby snižování produkce odpadu
17.12.2015 13:15
Pozvánka na besedu o Programu zodpovědného nakládání s odpady
12.11.2015 12:56