Ukončení MESOH roku (1.10.2019 - 30.9.2020) - REKLAMACE

01.11.2020, Jana Staňková

Dne 30. 9. 2020 byl ukončen MESOH rok!

Vážení uživatelé systému MESOH, dne 30. 9. 2020 bylo ukončeno vyhodnocovací období třídění odpadů (tzv. MESOH rok). Dovolujeme si Vás požádat o provedení kontroly svého odpadového účtu (stanoviště), aby se předešlo případným nedorozumění při platbě za odpady v roce 2021.

Pro správný výpočet slevy je důležité si zkontrolovat v sekci "Hodnocení stanoviště" provedené svozy nádob a v sekci "Inventura stanoviště" počty zúčastněných osob. Reklamace budou probíhat do konce LISTOPADU 2020.

Nové označení nádob  

V rámci kompletní inventarizace nádob byla každá nádoba ve městě označena nově černým tagem a bílým čárovým/QR kódem. Zkontrolujte si prosím, zda máte všechny nádoby správně zaevidovány v sekci Inventura stanoviště (12timístný kód z bílé nálepky). Pokud bílou nálepku s čárovým/QR kódem na nádobách nemáte, je možné si vyzvednout na MěÚ. 

Od listopadu 2020 se budou nádoby načítat pomocí čárových/QR kódů a svozy se budou v odpadových účtech zobrazovat do dvou dnů po uskutečnění výsypů nádob. 

V případě dotazů či chybějících záznamů nás neváhejte kontaktovat na e-mail burianova.isnoit@gmail.com. Vždy prosím uveďte adresu stanoviště, příp. IDS (ID stanoviště).